Realitate extinsa reprezinta totalitatea mediilor deja existente si viitoare de interactiune reala si virtuala in raport om – masina generate prin tehnologia computerizata. Acest termen incapsuleaza formele reprezentative precum realitatea augumentata ( AR), realitatea mixtă ( MR), realitatea virtuala ( VR) si zonele interpolate. 

Realitatea extinsa reprezinta formula de interactiune om – masina prin tehnologia computerizata si include toate mediile existente si viitoare de imersiune real – virtual. Printre formele reprezentative ale acestei experienta, se numara deja realitatea augumeentata,  mixtă, virtuală și combinațiile acestora. 

Prin “extins” se intelege capacitatea de a depasi forma reala prin experienta creata in mod virtual, depenentă sau independentă de aceasta facilitand astfel schimbul de informatie indiferent de mediu. Pentru a experiementa această lume nou creată, este necesar un software care definese interactiunile suprapuse cu lumea fizică sau experiențe deconectate total de realitatea noastre si imersive in realitatea digitală. 

Realitatea digitală  se construiește in arta digitală prin diferite tehnici si metode de abordare. Evoluția planului fizic în virtual, sparge barierele limitelor impuse de spațiu si creează o plajă mult mai mare a posibilităților.